Thứ Sáu, 1/12/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tích cực hưởng ứng Phong trào “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I nói không với thuốc lá”

 

Ngày 15/10/2021, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021, triển khai Chương trình công tác năm học 2021 – 2022, đồng chí Thiếu tá Vũ Hưởng Lộc – Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường phát động Phong trào “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I nói không với thuốc lá” đến toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường.


Đồng chí Thiếu tá Vũ Hưởng Lộc – Bí thư Đoàn Thanh niên phát động Phong trào “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I nói không với thuốc lá”

Ngay sau khi phát động Phong trào, Ban Chấp hành đoàn trường đã tổ chức cho các chi đoàn rà soát, lập danh sách đoàn viên thanh niên đang còn thói quen hút thuốc lá và tổ chức cho 100% đoàn viên viết cam kết chấp hành nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và nội dung Phong trào “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng CSND I nói không với thuốc lá” do Ban Chấp hành Đoàn trường phát động.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch triển khai Phong trào đoàn viên thanh niên nhà trường tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu sau:

1. 100% đoàn viên thanh niên quán triệt và chấp hành nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 100% đoàn viên thực hiện triệt để không hút thuốc lá tại nơi làm việc, học tập, công tác, sinh hoạt.

2. 100% chi đoàn đăng ký xây dựng môi trường không khói thuốc lá. 100% đoàn viên viết cam kết thực hiện các nội dung Phong trào. 100% cán bộ đoàn gương mẫu thực hiện và có những đề xuất biện pháp để triển khai các nội dung Phong trào.

4. Đối với những cá nhân đang có thói quen hút thuốc lá: phấn đấu giảm dần số lượng và tần suất hút thuốc lá; thực hiện không tái hút thuốc lá sau khi đã bỏ được.

5. Đối với những cá nhân không hút thuốc lá: Vận động và đấu tranh để đồng nghiệp không hút thuốc trong phạm vi cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, gia đình và địa phương nơi cư trú.

Tuổi trẻ nhà trường tập trung vào thực hiện các giải pháp sau để hoàn thành các chỉ tiêu mà kế hoạch tổ chức Phong trào đề ra:

1.Tăng cường tuyên truyền nội dung Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định của Ngành và của nhà trường đến cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh phổ biến các quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, trách nhiệm của cán bộ đoàn trong việc thực hiện nội dung phong trào.

2.Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm của các chi đoàn, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, treo biển cấm hút thuốc lá tại các khu vực theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

 

Đoàn viên thanh niên nhà trường tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại các khu vực trong nhà trường

3. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền trên Website nhà trường, trên Chương trình Truyền thanh thanh niên, bảng tin thanh niên, trên mạng xã hội, Nội san thanh niên… Báo cáo mời các chuyên gia tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho đoàn viên thanh niên.


Đoàn thanh niên tuyên truyền thực hiện Phong trào thông qua Chương trình “Truyền thanh thanh niên”

4. Tổ chức các hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá, kinh nghiệm giám sát việc thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc.

5. Tổ chức thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử… đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên nhà trường.

6. Tổ chức cho các chi đoàn lập danh sách đoàn viên còn hút thuốc lá, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các nội dung Phong trào. Có cơ chế xử lý đối với các chi đoàn, đoàn viên không thực hiện nghiêm túc nội dung Phong trào.

7. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch kiểm tra của Đội Thanh niên cờ đỏ. Phối hợp với Đội điều lệnh, trực ban nhà trường, trực ban phòng Quản lý học viên tăng cường các hoạt động kiểm tra việc chấp hành của đoàn viên thanh niên.

Đội Thanh niên cờ đỏ kiểm tra việc chấp hành của đoàn viên thanh niên

8. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 - 31/5) hằng năm: Treo băng rôn, khẩu hiệu, cung cấp tài liệu thông qua hoạt động ngoại khóa, các buổi Chào cờ, sinh hoạt chính trị…

Đây là Phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong xây dựng môi trường nhà trường không khói thuốc; Phong trào đã và đang được đoàn viên thanh niên nhà trường hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

Bài, ảnh: Đoàn Thanh niên

Biên tập: Phương Thảo - Phòng Hành chính tổng hợp.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác